Vårlöksvägen 12 A • 135 55 Tyresö
Telefon: +46 70 202 00 80
info@dabadoc.se
| START | TJÄNSTER | OM OSS | DOKUMENT | KONTAKT |

Tjänster

Kan er verksamhet klara de mål som ni har satt upp? Har ni rätt verktyg? Många organisationer har mål, visioner och affärsidéer som är både bra och riktiga men förstår alla hur man skall nå målen och uppfylla visionen? Vi kan hjälpa er i ert förändringsarbete i syfte att säkra att resultatet av en förändring blir som ni tänkt och att era medarbetare också känner att de bidrager positivt.

Nedanstående tjänster är framtagna för att stödja förändringsprocess och kundprocess.

Management tjänster

• Change Management
Läs mer ...

• Management Coach
Läs mer ...

• Commitment Management
Läs mer ...

• Customer Centric
Läs mer ...

Management tjänster

Stöd till ledningsgrupp
Läs mer ...

• Belbin Team Skills ®
Läs mer ...

• Ledarskap i kundtjänst
Läs mer ...

• Värdet av supportorganisation
Läs mer ...