Vårlöksvägen 12 A • 135 55 Tyresö
Telefon: +46 70 202 00 80
info@dabadoc.se
| START | TJÄNSTER | OM OSS | DOKUMENT | KONTAKT |

Om Oss

Dabadoc AB är ett tjänsteföretag som arbeta med devisen att allt är möjligt med ett gott ledarskap i botten och tydliga mål som ledstjärna.

Grunden för allt förändringsarbete är att vi vet ”För Vem Gör Vi Vad”. Oavsett om man är ett säljande företag, kommunal organisation eller ideell förening så finns det att en orsak till varför man gör olika saker, det finns alltid någon som är ”kund”, kan vara betalande kund eller en kollega som måste ha ett underlag för att i sin tur kunna göra sitt arbeta. Denna ”kundsyn” skapar en ”kundorientering” / ”Serviceanda” som i sig skapar positiva beteenden i organisationen.

I vårt arbete med att hjälpa företag och organisationer att förbättra sina processer arbetar vi även som ett stöd till ledningsgrupper och ledare i själva förändringsarbetet.

 

Magnus Sjölund VD för Dabadoc AB har ägt företaget sedan 1994 Företaget startade som ett mjukvaruföretag som utvecklade analysverktyg till försvarsmakten, numera bedriver vi enbart konsultverksamhet inom områden som Change Management, Teamutveckling, Säljuveckling, Interimschef .Vi arbetar även som rådgivare åt företag inom området strategi och verksamhetsutveckling.

 

 

Erfarenheter

• VD United Audio Starlight AB
2008-02-04-2010-09-30

• Senior VP Global Sales & Marketing, Packetfront AB
2006-01-01-2007-02-27

• VP Head of Sales TeliaSonera International Carrier.
2004-07-01-2005-12-31

• Divisionschef TeliaSonera Leveranscenter
2003-06-02-2004-06-31

• VD Telia Promotor AB
2000-02-01-2003-06-01

• Marknadsdirektör, Telia IT-Service AB
1999-04-01-2000-01-31

• Affärsenhetschef, Telia IT-Service AB
1998-01-01-2000-01-30.

• Avdelningschef, Telia Data AB
1996-10-01-1997-12-31.

• Fartygschef Ubåt typ Västergötland, Första
ubåtsflottiljen Berga
1995-01-10-1996-09-30

• Account Manager, ICL Data AB
1994-01-08-1995-01-09

Styrelseuppdrag

• Styrelseledamot i Ljud Ljus & Bildbranschen LLBB
2009

• Styrelsemedlem OneTwoSales AB
2008-2010

• Styrelseordförande Telia Light AB
2001-2003

• Styrelseordförande Sonera Juxto AB
2003-2005

• Styrelsemedlem AFCEA
2005-2006

• Styrelsemedlem Service Automation Group AB
2006-2007