Vårlöksvägen 12 A • 135 55 Tyresö
Telefon: +46 70 202 00 80
info@dabadoc.se
| START | TJÄNSTER | OM OSS | DOKUMENT | KONTAKT |
dabadoc

Dabadoc AB arbetar som verksamhetskonsulter och stödjer företag och organisationer med förändringsarbete.

Vårt fokus i förändringsarbetet ligger i att skapa engagemang i organisationen för beslutade förändringar samt att säkerställa att förändringar genomförs.

Det är vår fulla övertygelse att förändringsarbete ska genomföras utifrån förändring av attityder och beteenden mer än att bara rita rutor. Vi kan hjälpa er att förnya i syfte att säkra att resultatet av en förändring blir som ni tänkt och att era medarbetare också känner att de bidrager positivt.

Vi är licensierade i Sales Call Reluctance, hur man identifierar och arbetar bort säljhinder, samt ackrediterade att arbeta med Belbin Team Skills ®

Varför gick det inte som ni tänkte?

Många ledare undrar varför inte alla är med på det som är så uppenbart. Varför förstår inta alla vad som ska göras? Många delar dessa erfarenheter och ändå gör vi om samma fel flera gånger i rad.

Orsaken till detta är många men några erfarenheter som vi har är
  • För lång analysfas, tråkar ut organisationen.
  • Första ändringarna märks inte.
  • Alla vet inte vad målet är eller hur vägen till målet ser ut
  • Fel sammansatta Team

Vår vision är att genomförda förändringar alltid ska skapa avsett mervärde. Denna vision uppfylls genom ett gott ledarskap, kvalitativ kommunikation och en tydlig strategi.

Kan er verksamhet klara de mål ni har satt upp? Har ni rätt verktyg?

Läs mer...

design  sipski.se
webb velouria.se